Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2017

myslodsiewnia
Nigdy, ale to przenigdy nie mówcie że wiecie co czuje druga osoba. Tak naprawdę to gówno wiecie.
— dzisiejsza lekcja psychologii
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaoversensitive oversensitive

May 13 2017

myslodsiewnia
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viajestnamdzisiajsmutno jestnamdzisiajsmutno

May 07 2017

myslodsiewnia
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viacurlydarcey curlydarcey

May 04 2017

myslodsiewnia
4359 49e5
Reposted fromataszka ataszka viamslexi mslexi

May 03 2017

myslodsiewnia
7859 cc81
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
myslodsiewnia
5184 7b54
Reposted fromirmelin irmelin viagdziejestola gdziejestola
myslodsiewnia
5856 abcd 500
myslodsiewnia
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
1620 8bfe 500

May 02 2017

myslodsiewnia
8092 3e3d
Reposted fromlovelove lovelove viasillene sillene

May 01 2017

myslodsiewnia
Cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych.
— G. Clemenceau
Reposted frommonstrum monstrum viapensieve pensieve
myslodsiewnia
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze viapensieve pensieve
myslodsiewnia
Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają..
— 01:45
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viapensieve pensieve

April 30 2017

6993 9f70 500

bjennymontero:

at Exarcheia

myslodsiewnia
6324 0e71
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeinthe beinthe
myslodsiewnia

Niezadowolenie z siebie to podstawa każdego prawdziwego talentu – pisał Antoni Czechow. Niezadowolenie z siebie i z życia to depresja – podają poradniki kobiece. Komu ufać?

Całe życie towarzyszy mi poczucie niewystarczającego zadowolenia z siebie. Bez względu na to, ile komplementów bym nie usłyszała, nagród nie zdobyła, cały czas mam poczucie, że mogłam zrobić coś jeszcze lepiej. Lepiej rozpocząć dzień, lepiej wyglądać, więcej pracować, mądrzej wydać pieniądze, zrobić coś szybciej, wolniej, dokładniej. Ładniej narysować na oku kreski, być mądrzejszą, zabawniejszą, bardziej elokwentną. Mieć coś do powiedzenia na każdy temat, nie jąkać się w wywiadach telewizyjnych. Rozsądniej wybrać,  modniej się ubrać, wcześniej kłaść się spać, pewniej prowadzić samochód, częściej odmawiać, mniej się martwić.

Pożyteczniej wykorzystywać wolny czas, ładniej wychodzić na zdjęciach, dokładniej przewidzieć własną przyszłość.

Lepiej zakończyć ten tekst…

April 28 2017

myslodsiewnia
Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło…
— W. Ziółek
Reposted fromxalchemic xalchemic vianotperfectgirl notperfectgirl

April 22 2017

3848 04f7 500
Reposted fromamatore amatore viakonwalia konwalia
myslodsiewnia
Ostatnio coraz częściej wracasz do mnie myślami. Powinnam już dawno o Tobie zapomnieć. Nie mogę pozwalać Ci na takie nagłe powroty. Niszczysz tym wszystko. Niszczysz to co przez długi i trudny czas układałam sama.
myslodsiewnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl