Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

9388 66aa 400
4132 8444 400
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viatwice twice
9139 c3a3 400
Reposted frommentalstate mentalstate viagdziejestola gdziejestola
6157 6769 400
Reposted fromtfu tfu viaitmakesmecalm itmakesmecalm

June 21 2017

4058 9da4 400
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeinthe beinthe

June 18 2017

A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you

June 17 2017

"Zawsze tak ze mną było. Daj mi coś dobrego, a zniszczę to. Kochaj mnie, a zniszczę ciebie. Nigdy nie czułem, żebym na coś w życiu zasłużył. Nigdy nie czułem, żebym był wart chorej przestrzeni, którą zajmuję. To poczucie naznaczyło wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, widziałem i z czym miałem do czynienia."
— James Frey

June 14 2017

-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
2512 ca39 400
Reposted frominspire inspire viamy-little-world my-little-world
5848 97e6 400
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola

June 12 2017

8439 acc6 400
Reposted fromendorfines endorfines viazyrafa zyrafa

June 10 2017

2717 f7ba 400

May 25 2017

4866 c462 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl