Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

9388 66aa 500
myslodsiewnia
4132 8444 500
Reposted fromwdychamspaliny wdychamspaliny viatwice twice
myslodsiewnia
myslodsiewnia
9139 c3a3
Reposted frommentalstate mentalstate viagdziejestola gdziejestola
myslodsiewnia
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu viaitmakesmecalm itmakesmecalm

June 21 2017

myslodsiewnia
4058 9da4
Reposted fromcalifornia-love california-love viabeinthe beinthe

June 18 2017

myslodsiewnia
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you

June 17 2017

myslodsiewnia
"Zawsze tak ze mną było. Daj mi coś dobrego, a zniszczę to. Kochaj mnie, a zniszczę ciebie. Nigdy nie czułem, żebym na coś w życiu zasłużył. Nigdy nie czułem, żebym był wart chorej przestrzeni, którą zajmuję. To poczucie naznaczyło wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, widziałem i z czym miałem do czynienia."
— James Frey
myslodsiewnia

June 14 2017

myslodsiewnia
myslodsiewnia
myslodsiewnia
myslodsiewnia
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
myslodsiewnia
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viamy-little-world my-little-world
myslodsiewnia
myslodsiewnia
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola

June 12 2017

myslodsiewnia
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viazyrafa zyrafa
myslodsiewnia
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 via21Luna12 21Luna12

June 10 2017

myslodsiewnia
2717 f7ba

May 25 2017

myslodsiewnia
4866 c462 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl