Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2017

myslodsiewnia
Czy to nie dziwne, że najmniej mówimy o rzeczach,o których najwięcej myślimy ?
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
myslodsiewnia
It's human nature to be free, and no matter how long you try to be good, you can't keep a bad girl down
— Gossip Girl
Reposted fromoll oll viaoutoflove outoflove
myslodsiewnia
5378 e75d
Reposted fromplotkara plotkara viaoutoflove outoflove

August 23 2017

myslodsiewnia
4480 a372
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
3864 f90d
Reposted frompheebs pheebs viaitmakesmecalm itmakesmecalm

August 22 2017

myslodsiewnia

August 19 2017

myslodsiewnia
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viamy-little-world my-little-world
myslodsiewnia
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viamy-little-world my-little-world
myslodsiewnia
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamadeliine madeliine
myslodsiewnia
Nie lubię widowiskowych ludzi. Jakbym chciała zobaczyć przedstawienie poszłabym do teatru.
Reposted fromM-M M-M viamadeliine madeliine

August 17 2017

myslodsiewnia
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaoutoflove outoflove

August 16 2017

myslodsiewnia

Jak coś mnie wkurwia to mówię, że mnie wkurwia a nie, że złowrogo szumią wierzby czy duch mój na rozżarzone węgle dupą usiadł.

Reposted fromwojna wojna viaoutoflove outoflove
5338 0f97
myslodsiewnia
myslodsiewnia
Reposted fromuhuh uhuh viawasteland wasteland
myslodsiewnia
1880 44ab 500
Reposted fromremeeember remeeember viawasteland wasteland
myslodsiewnia
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viawasteland wasteland
myslodsiewnia
3950 7fd9
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawasteland wasteland
myslodsiewnia
3355 0321 500
Reposted fromronniie ronniie viawasteland wasteland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl