Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

myslodsiewnia
7726 42f4
Reposted fromlyzeczka lyzeczka
myslodsiewnia

September 20 2017

myslodsiewnia
9934 9853
Reposted fromtez tez viagdziejestola gdziejestola
myslodsiewnia
6085 7182
Reposted fromlyzeczka lyzeczka viagdziejestola gdziejestola

September 17 2017

6957 5a1e
Reposted fromAmericanlover Americanlover
myslodsiewnia
1412 5676
myslodsiewnia

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viaoversensitive oversensitive
myslodsiewnia
1396 ed74
myslodsiewnia

Powinieneś się tutaj zjawić. Z butelką wina... no, może dwiema. Powinieneś zadzwonić do drzwi i bez słowa mnie przytulić. I mówić te wszystkie słowa, które, wbrew wszelkim pozorom, chcę usłyszeć. 

Znów jednak jesteś za daleko. 

myslodsiewnia
1981 286b 500
myslodsiewnia
myslodsiewnia
4755 24e8 500
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
myslodsiewnia
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viagdziejestola gdziejestola
myslodsiewnia
2265 faf8 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaakysz akysz
myslodsiewnia
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viaakysz akysz
myslodsiewnia
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viaakysz akysz
3452 ada5 500
myslodsiewnia
0064 e823
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz
myslodsiewnia
5670 9770
Reposted fromcandycamilla candycamilla viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl