Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

7726 42f4
Reposted fromlyzeczka lyzeczka

September 20 2017

9934 9853 450
Reposted fromtez tez viagdziejestola gdziejestola
6085 7182 450
Reposted fromlyzeczka lyzeczka viagdziejestola gdziejestola

September 17 2017

6957 5a1e 450
Reposted fromAmericanlover Americanlover
1412 5676 450

Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi.

— Lucy Maud Montgomery
Reposted fromkonwalia konwalia viaoversensitive oversensitive
1396 ed74 450

Powinieneś się tutaj zjawić. Z butelką wina... no, może dwiema. Powinieneś zadzwonić do drzwi i bez słowa mnie przytulić. I mówić te wszystkie słowa, które, wbrew wszelkim pozorom, chcę usłyszeć. 

Znów jednak jesteś za daleko. 

1981 286b 450
4755 24e8 450
Reposted fromsarazation sarazation viagdziejestola gdziejestola
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viagdziejestola gdziejestola
2265 faf8 450
Reposted fromspring-flow spring-flow viaakysz akysz
5373 e3d7 450
Reposted fromkyte kyte viaakysz akysz
0797 944d 450
Reposted fromslodziak slodziak viaakysz akysz
3452 ada5 450
0064 e823 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaakysz akysz
5670 9770 450
Reposted fromcandycamilla candycamilla viaakysz akysz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl