Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2019

2934 62f1 400

September 21 2019

1607 3aa7 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaagatiszka agatiszka
7327 2ad0 400

September 20 2019

Lubimy towarzystwo, ale nie możemy znieść ludzi cały czas koło siebie. Więc gdzieś się gubimy, potem wracamy i znów znikamy w diabły.  
— J. Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromtwice twice viaeternaljourney eternaljourney

September 15 2019

September 07 2019

September 03 2019

Reposted fromshakeme shakeme viahomefromhome homefromhome

September 02 2019

August 31 2019

3054 e15c 400
6627 dc8b 400
8740 5260 400
Reposted fromtfu tfu viaemptywardrobe emptywardrobe
0054 e508 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaagatiszka agatiszka
Ja się nie zmieniłam, wciąż jestem taka sama, ale nie chodzę już tam, gdzie mnie nie chcą, nie dzwonię do tych, którzy nie odbierają, nie piszę do tych, którzy mi nie odpowiadają i odchodzę z miejsc, gdzie nie jestem mile widziana.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
O mężczyznach:
– Fascynuje mnie w nich wszystko. Kiedyś na pierwszym planie stawiałam intelekt. Ponieważ sama nie należę do kobiet głupich, w pewnym momencie uznałam, że jestem w pełni samowystarczalna. A jednak okazało się, że nie można być samemu na świecie. Chociaż do ludzi mam stosunek krytyczny, to czuję, że bez drugiego człowieka żyć nie można.
— Olga Jackowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

August 29 2019

Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton - "Zapomniany ogród"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Reposted frombluuu bluuu viamy-little-world my-little-world

August 23 2019

August 16 2019

1801 efd3 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianiskowo niskowo
"Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie."
— Aleksandra Stec
Reposted fromdoope doope viaheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl